BS CKI PHAN THỊ KIM CÚC - BV Q10 - CK SẢN PHỤ KHOA

BS CKI TRẦN VĂN TẬP - BV 175 - CK XÉT NGHIỆM

BS CKI TÔN NỮ PHƯƠNG THẢO - BV K ĐÀ NẴNG - CK NỘI

BS CKI TRƯƠNG TÒNG BÁ - BVĐK SA ĐÉC - CK NGOẠI

BS CKI BÙI THANH SƠN - BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG - CK CĐHA

BS CKII PHAN TIẾN HY - BV MẮT CAO THẮNG - CK MẮT

BS CKI. NGUYỄN QUANG SƠN - BV NHI ĐỒNG NAI - CK NHI

BS CKI LÊ THỊ ÁNH HỒNG - CK DA LIỄU

ThS BS NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH - CK TMH

ThS BS NGUYỄN DUY HIỀN - CK TMH

BS NGUYỄN QUỐC TUẤN - CK RHM

..............................